Oddział dzienny leczenia nerwic dla osób dorosłych

Opublikowano: 1 lutego 2023

Terapia w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną oraz zaburzeniami nastroju (depresje) i zaburzeniami osobowości, nie wymagających opieki całodobowej. Podstawową formą leczenia jest psychoterapia grupowa dostosowana do problemów pacjentów korzystająca z założeń psychoterapii. W oddziale realizowany jest program kompleksowej psychoterapii, której celem jest zmiana nieadekwatnego obrazu samego siebie, wyzbycia się poczucia bezradności i braku kontroli nad swoim życiem, a przede wszystkim zauważenie związku objawów chorobowych z przeżyciami psychicznymi i sytuacjami społecznymi. Pozwala to na korzystne zmiany w funkcjonowaniu społecznym, ustąpienie objawów, lepszą tolerancję frustracji. Okres leczenia trwa 12 tygodni, od poniedziałku do piątku. Pobyt dzienny oraz zajęcia są dla pacjentów bezpłatne – realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Nasz zespół to grupa doświadczonych specjalistów zapewniających profesjonalną i kompleksową opiekę, uwzględniając złożoność i charakter problemów osób szukających u nas pomocy, a zamysł współpracy wielospecjalistycznej, pozwalającej na prowadzenie kompleksowych procesów terapeutycznych zrodził się w wyniku pozytywnych wspólnych doświadczeń we współpracy między naszymi specjalistami. Do zespołu zostały zaproszone kompetentne i doświadczone osoby, wzmacniające swoim profesjonalnym potencjałem zakres usług, które mogą być dzięki nim oferowane.