MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej

Opublikowano: 6 maja 2023

Miło nam poinformować, że związku z otrzymanym grantem w ramach Projektu „MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” nr POWR.04.01.00-00-DOM1/22 realizowanego przez DGA S.A. w partnerstwie z FUNDACJĄ WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne) uczestniczymy w projekcie, którego celem jest upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego. Projekt będzie realizowany od grudnia 2022 roku do 31 sierpnia 2023 r.

Model DOM – Model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym to uporządkowany model wsparcia rodziców/opiekunów dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej
chorobie onkologicznej. DOM nawiązuje do siły rodziny, na bazie zasobów rodziny wypracowywane są dalsze działania w obszarach pracy z:
– samym dzieckiem w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po przebytej chorobie nowotworowej,
– opiekunem dziecka,
– pracownikami instytucji środowiska lokalnego (np. przedszkolem, szkołą, kolegami i koleżankami w szkole/przedszkolu lub przedstawicielami pomocy społecznej).

Więcej informacji na stronie projektu http://wsparciezdrowiadzieci.pl/o-modelu-dom/