• Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″  I i II edycja.
  • Model DOM – Model Dom – Wsparcie opiekunów dzieci z chorobą nowotworową – www.wsparciezdrowia dzieci.pl
  • Finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.