Oddział psychogeriatryczny w Centrum Medycznym Eden

Opublikowano: 22 grudnia 2022

Już od grudnia zapraszamy osoby po 60 roku życia, posiadające skierowanie od lekarza POZ, psychiatry lub geriatry  na nowo otwarty dzienny oddział psychogeriatryczny. Pobyt dzienny oraz zajęcia są dla pacjentów bezpłatne – realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Do oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie oraz których stan funkcjonalny umożliwia korzystanie ze wszystkich proponowanych w oddziale form terapii. Terapia w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku.

Odział dzienny to spotkania z naszymi specjalistami: psychologami, psychiatrami, terapeutami zajęciowymi,  a polecamy go osobom, które:

• odczuwają dotkliwą samotność, zagubienie i bezradność
• są przeciążone codziennymi obowiązkami
• odczuwają wewnętrzny niepokój i smutek
• utraciły sens życia oraz mają kłopoty ze snem, koncentracją i podejmowaniem decyzji