Jak rozpocząć praktyki w Centrum Medycznym EDEN w Myszkowie

  1. Osoby zainteresowane rozpoczęciem praktyk kierują na adres kontakt@edenmed.pl podanie o praktyki zgodnie z wzorem z  załącznika nr 1 (poniżej do pobrania).
  2. Po pozytywnym zaopiniowaniu podania Dyrektor/Kierownik działu kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z osobami zainteresowanymi podjęciem praktyk.
  3. Odpowiedź na podanie zostaje przesłana zostaje na adres poczty elektronicznej osoby zainteresowanej.
  4. Odpowiedz pozytywna uprawnia osobę zainteresowaną do rozpoczęcia procedury na swojej uczelni.

UWAGA !

Zgodnie z art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. 2023. poz. 1304 ze zm.) studenci odbywający praktyki w Centrum Medycznym EDEN w Myszkowie są zobowiązani do przedłożenia informacji z

Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym w Polsce. Więcej informacj na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pobierz-informacje-z-rejestru-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym

W związku z powyższym stosowne zaświadczenie jest niezbędne do odbycia praktyk studenckich/szkolnych w Centrum Medycznym EDEN w Myszkowie.

POBIERZ FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA.