Opublikowano: 6 maja 2023

Miło nam poinformować, że związku z otrzymanym grantem w ramach Projektu „MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” nr POWR.04.01.00-00-DOM1/22 realizowanego przez DGA S.A. w partnerstwie z FUNDACJĄ WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne) uczestniczymy w projekcie, którego celem jest upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego. Projekt będzie realizowany od grudnia 2022 roku do 31 sierpnia 2023 r.

Model DOM – Model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym to uporządkowany model wsparcia rodziców/opiekunów dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej
chorobie onkologicznej. DOM nawiązuje do siły rodziny, na bazie zasobów rodziny wypracowywane są dalsze działania w obszarach pracy z:
– samym dzieckiem w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po przebytej chorobie nowotworowej,
– opiekunem dziecka,
– pracownikami instytucji środowiska lokalnego (np. przedszkolem, szkołą, kolegami i koleżankami w szkole/przedszkolu lub przedstawicielami pomocy społecznej).

Więcej informacji na stronie projektu http://wsparciezdrowiadzieci.pl/o-modelu-dom/

Opublikowano: 1 lutego 2023

Terapia w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną oraz zaburzeniami nastroju (depresje) i zaburzeniami osobowości, nie wymagających opieki całodobowej. Podstawową formą leczenia jest psychoterapia grupowa dostosowana do problemów pacjentów korzystająca z założeń psychoterapii. W oddziale realizowany jest program kompleksowej psychoterapii, której celem jest zmiana nieadekwatnego obrazu samego siebie, wyzbycia się poczucia bezradności i braku kontroli nad swoim życiem, a przede wszystkim zauważenie związku objawów chorobowych z przeżyciami psychicznymi i sytuacjami społecznymi. Pozwala to na korzystne zmiany w funkcjonowaniu społecznym, ustąpienie objawów, lepszą tolerancję frustracji. Okres leczenia trwa 12 tygodni, od poniedziałku do piątku. Pobyt dzienny oraz zajęcia są dla pacjentów bezpłatne – realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Nasz zespół to grupa doświadczonych specjalistów zapewniających profesjonalną i kompleksową opiekę, uwzględniając złożoność i charakter problemów osób szukających u nas pomocy, a zamysł współpracy wielospecjalistycznej, pozwalającej na prowadzenie kompleksowych procesów terapeutycznych zrodził się w wyniku pozytywnych wspólnych doświadczeń we współpracy między naszymi specjalistami. Do zespołu zostały zaproszone kompetentne i doświadczone osoby, wzmacniające swoim profesjonalnym potencjałem zakres usług, które mogą być dzięki nim oferowane.

Opublikowano: 22 grudnia 2022

Już od grudnia zapraszamy osoby po 60 roku życia, posiadające skierowanie od lekarza POZ, psychiatry lub geriatry  na nowo otwarty dzienny oddział psychogeriatryczny. Pobyt dzienny oraz zajęcia są dla pacjentów bezpłatne – realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Do oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie oraz których stan funkcjonalny umożliwia korzystanie ze wszystkich proponowanych w oddziale form terapii. Terapia w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku.

Odział dzienny to spotkania z naszymi specjalistami: psychologami, psychiatrami, terapeutami zajęciowymi,  a polecamy go osobom, które:

• odczuwają dotkliwą samotność, zagubienie i bezradność
• są przeciążone codziennymi obowiązkami
• odczuwają wewnętrzny niepokój i smutek
• utraciły sens życia oraz mają kłopoty ze snem, koncentracją i podejmowaniem decyzji

Opublikowano: 10 grudnia 2022

Pozyskaliśmy finansowanie dla Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej  i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W miesiącu grudniu 2022 roku otrzymane środki zostały przeznaczone na wsparcie cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych. Dzięki nim zakupiliśmy przeprowadziliśmy audyt cyberbezpieczeństwa zakupiliśmy nowy serwer, przeszkoliliśmy personel, usprawniliśmy systemyantywirusowe, systemykontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami, oraz zakupiliśmy urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające sieć. 

Wartość projektu wyniosła 150.00 tys.zł, a środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Opublikowano: 6 listopada 2022

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w miesiącu grudniu 2022r. przystąpił do realizacji projektu Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Projekt będzie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.